3274,8 m3 1997 | objem 3274,8 m3 nepřístupného interiéru Synagogy Na Palmovce
v Praha Libni, za bílým vestavěným prostorem použitým pro prezentaci práce
jiného umělce (instalace ve spolupráci s MR)
materiály: extradurovaný žlutý polystyrén, dřevo, sádrokarton, koberec
instalace: Synagoga Na Palmovce Praha, 1997
19